Retourzenden

Icon-retourzenden Retourzenden

Bij de aankoop van artikelen bij Rent-a-skibox heeft u de mogelijkheid om artikelen retour te zenden of om zonder opgave van redenen af te zien van uw aankoop. Hierbij geldt een zichttermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de bestelling in uw bezit is.

Binnen deze termijn mag u het artikel bekijken en beoordelen. Tijdens de zichttermijn verwachten wij dat u zorgvuldig omgaat met de ontvangen artikelen en de verpakking waarin u de producten ontvangen heeft. U dient het artikel slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dan dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Rent-a-skibox te retourneren. U dient echter aan een aantal voorwaarden te worden gedaan.

 

Voorwaarden Retourzending

  • Aanvraag voor een retourzending dient middels daarvoor bestemde formulier aangevraagd te worden.
  • De artikelen dienen binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd te worden.
  • De artikelen zijn ongebruikt en onbeschadigd en dienen in de originele verpakking teruggestuurd te worden. De verpakking mag niet beschreven worden en dient onbeschadigd te zijn.
  • RENT-A-SKIBOX kan behulpzaam zijn bij het retourzenden, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de retourzending.
  • Na ontvangst worden de artikelen en de verpakking gecontroleerd. Bij afwijking (beschadigingen) behoud Rent-a-skibox zicht het recht voor om eventuele voortvloeiende kosten in mindering te brengen op de aankoopsom.

 

Retourprocedure voor defecte en niet-complete zendingen

Indien u een defect of incompleet product heeft ontvangen of indien u een beroep wilt doen op de garantie staat hierna beschreven wat u moet doen.

Wat moet u doen?
U meldt het defecte of niet complete product aan bij de Klantenservice van Rent-a-skibox. Dit kunt u doen door middel van een e-mail het daarvoor bestemde formulier. N.B. In de meeste gevallen verzorgen de fabrikanten zelf de retourservice en garantieafhandeling. U kunt als u dat wilt ook direct met hen contact opnemen. Wilt u liever dat Rent-a-skibox zorg draagt voor uw garantie afhandeling, dan sturen wij uw klacht in dat geval door naar de fabrikant met het verzoek contact met u op te nemen. Wat is de volgende stap?
Na ontvangst van uw e-mail nemen wij uw aanvraag in behandeling. Wij streven er naar om u uiterlijk de volgende werkdag een antwoord te mailen met het retourneringsadres. Vervolgens kunt u het product met de bijbehorende factuur terugsturen. Dit dient binnen 14 dagen te gebeuren. Waar moet ik aan denken bij het terugsturen?
Het is van belang dat u het product compleet en in de originele verpakking terugstuurt. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport. Daarnaast verzoeken wij u het adres niet rechtstreeks op de verpakking te schrijven, deze dient onbeschreven retour te komen.

Tenzij anders vermeld, dient een afgedrukte kopie van de factuur te zijn bijgevoegd. Verder dient de email-correspondentie betreffende het retour gestuurde product te zijn bijgesloten. Producten zonder begeleidende correspondentie en orderbevestiging worden niet in behandeling genomen!

De producten kunnen worden teruggestuurd naar:

Rent-a-skibox B.V.
t.a.v. klantenservice
Bijenkorf 8d
5731 ST Mierlo

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, vervalt de garantie. Indien het product onzorgvuldig is verpakt kunnen kosten voor herverpakking en reparatie aan u worden doorberekend. Indien de fout aan onze kant ligt (niet compleet artikel of niet werkend), worden de verzendkosten volledig aan u vergoed. In overige gevallen zijn de kosten voor verzending naar ons retourmagazijn, voor uw rekening. U bent dan zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens het transport naar ons magazijn.

 

Wat gebeurt er als ik het product heb teruggestuurd?
Na ontvangst van een door u verzonden product sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. Wij behouden ons het recht voor alle aangeboden producten te laten controleren om te bepalen of de klacht-/storingsmelding terecht is. Indien de opgegeven klacht/storing niet wordt geconstateerd, wordt het product teruggestuurd en eventuele kosten voor herzending aan u doorberekend. Binnen welke periode krijgt u uitsluitsel over uw klacht?
Wij hanteren voor al onze producten de fabrieksgarantie vanaf het tijdstip van onze aflevering. Binnen deze periode nemen wij alle kosten van de garantieafhandeling voor onze rekening. Geretourneerde producten worden meestal door de fabrikant gerepareerd. Bepaalde defecte producten worden direct omgeruild, zonder dat wij hiervoor kosten in rekening brengen. De doorlooptijd bedraagt gemiddeld 14 dagen, te berekenen vanaf de dag dat wij het product van u in ontvangst hebben genomen.

Laatste wijziging: 5 december 2019