Privacy Policy

 

Privacy Policy

 

Intro

Wij respecteren de privacy van bezoekers van rent-a-skibox en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een accurate wijze. Met onderstaande verklaring willen wij duidelijk maken hoe zeer wij ons inzetten voor de veiligheid en betrouwbaarheid van onze website, en verduidelijken op welke manier wij van de persoonlijke gegevens van onze klanten gebruik maken.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij zullen de door jou bij het bezoek aan rent-a-skibox aan ons beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens alleen voor doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken binnen het kader van de van toepassing zijnde wetten op de gegevensbescherming. Je persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan www.rent-a-skibox.nl zo aangenaam mogelijk te maken en daarvan gebruik maken na door jou verleende toestemming, bijvoorbeeld wanneer je je op onze website wil registreren, een reservering wilt afsluiten, met ons per telefoon, e-mail of via ons contactformulier contact opneemt of wanneer je ons op andere wijze informatie wenst toe te sturen en ons daarvoor je gegevens ter beschikking stelt.

 

Voor de afsluiting en afhandeling van reserveringen en voor overige diensten zoals nieuwsbrieven met informatie over nieuwe producten hebben wij gegevens nodig zoals naam, adres en of e-mailadres. Dit is per geval verschillend. Dat geldt ook voor het door jou gewenste betaalmiddel.

 

Alle gegevens die verbonden zijn aan een reservering worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Dit geldt ook voor onze nieuwsbrief. Indien u zich wenst uit te schrijven kan dit uitsluitend per contactformulier of e-mail ([email protected])

 

Statistieken

Om te bepalen welke onderdelen van rent-a-skibox het meest interessant zijn voor onze bezoekers meten wij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. De vastgelegde informatie herleiden wij niet naar personen en worden enkel voor statistisch inzicht door ons gebruikt.

De vastgelegde informatie wordt gebruikt voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • Het optimaliseren van de website

 

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw Gegevens op te vragen die bij rent-a-skibox opgeslagen zijn. Dit doe je door een e-mail te sturen naar Rent-a-skibox Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.


Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door rent-a-skibox. Dit graag vermelden in een contactformulier of per e-mail.


Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij rent-a-skibox opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Dit graag vermelden in een contactformulier of per e-mail.


Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Rent-a-skibox vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

LET OP: dit recht kan alleen worden toegepast indien:

 •  De persoonsgegevens niet langer meer nodig zijn voor de doelen waarvoor deze zijn verkregen.
 •  De toestemming is ingetrokken of bezwaar is aangetekend tegen de verwerking.
 •  De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
 •  De persoonsgegevens zijn verwerkt in het kader van leveren van diensten aan kinderen onder de 16 jaar.

 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Rent-a-skibox jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. (Het streven is om binnen één week te reageren)

 

Beveiliging

De veiligheid van persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Jouw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Met name onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van deze gegevens verplicht. Daarnaast is onze website beschermd met een SSL-verbinding. Dit kan je bijvoorbeeld zien aan het slotje dat je browser bij een SSL-verbinding laat zien.


Links naar websites

Onze website bevat links naar andere websites. Onze opname van dergelijke links impliceert niet onze onderschrijving van dergelijke websites. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke derden websites en zijn niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken. Wij raden je aan om het privacybeleid van deze derden websites door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens kunnen afwijken van de onze.

 

Wijzigingen in deze Policy

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Policy. De datum die wordt weergegeven aan het eind van deze Policy geeft aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Als je onze Website blijft gebruiken nadat de policy is gewijzigd betekent dit dat u de bijgewerkte Policy accepteert en hiermee instemt. 

 

Contact opnemen

Je kunt onze klantenservice per e-mail contacteren wanneer u:

 • Vragen hebt over onze Privacy Policy
 • Een kopie van uw persoonlijke gegegevens wilt ontvangen, of uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of wissen.
 • In de toekomst geen persoonlijke aanbiedingen of informatie van Rent-a-skibox meer wilt ontvangen.

 

Laatst gewijzigd 18-5-2018