Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u per onderwerp onze algemene voorwaarden.

 
 

1. Algemeen

1.1 Onder Rent-A-Skibox wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan het bedrijf Rent-a-skibox B.V. gevestigd te Helmond en kantoor houdende te Mierlo. Rent-A-Skibox B.V. is gevestigd op het adres: Bijenkorf 8d, 5731 ST te Mierlo. Rent-a-skibox B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 76446441. Het BTW-nummer afgegeven door de belastingdienst betreft NL860625588B01

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopleveringen aan consumenten, nader ook te noemen als klant of koper, in Nederland waarbij Rent-A-Skibox als leverancier van producten optreedt.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn NIET van toepassing op huur- of verhuurtransactie, waarbij Rent-A-Skibox haar huurproducten aan haar klant ter beschikking stelt. Hiertoe zijn de verhuurvoorwaarden van toepassing.

3. Aanbiedingen/Producten

3.1 Alle aanbiedingen van Rent-A-Skibox zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
3.2 Rent-A-Skibox heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel in een andere verpakking dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zet en schrijffouten blijven te allen tijde voorbehouden.

4. Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Rent-A-Skibox. Rent-A-Skibox is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren, dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Rent-A-Skibox dit gemotiveerd mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
4.2 De definitieve koopovereenkomst tussen Rent-A-Skibox en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.

5. Prijzen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief 21% Nederlandse BTW, en exclusief handlings- en verzendkosten en landspecifieke heffingen.
5.2 Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, druk of schrijffouten.
5.3 Hertz klantenkorting. Om in aanmerking te komen voor de Hertz klantenkorting dient men de kortingscode in te vullen en in het bezit te zijn van een persoonlijk Hertz klantennummer.

6. Bestellingen

6.1 Bestellingen worden door de klant rechtstreeks geplaatst bij Rent-A-Skibox middels internet, telefoon of e-mail. Op het moment van bestellen ontstaat er tussen de klant en Rent-A-Skibox een (voorlopige) koopovereenkomst.
6.2 Per geplaatste bestelling (website) ontvangt u een bevestiging per e-mail. De klant is verantwoordelijk aan de hand van deze bevestiging de juistheid van zijn bestelling te controleren en Rent-A-Skibox onmiddellijk op de hoogte te brengen indien deze onjuistheden bevat. Indien de klant binnen één (1) uur na bestellen geen bevestigingsmail ontvangt dient die zich te melden bij Rent-A-Skibox middels e-mail of telefoon (tijdens openingstijden), zodat Rent-A-Skibox de klant alsnog op de hoogte kan brengen van de inhoud van zijn bestelling.
6.3 Het wijzigen van een bestelling is niet meer mogelijk zodra deze ingepakt en klaar voor verzending is.
6.4 Voor alle bestellingen sturen wij met regelmaat statusupdates waaronder ontvangstbevestigingen van betalingen (indien van toepassing), meldingen bij artikel(en) tijdelijk niet leverbaar (indien van toepassing), pakket klaar voor verzending, etc. De klant draagt de verantwoording deze, en andere e-mails van Rent-A-Skibox, vrijelijk te kunnen ontvangen.

7. Verzend- en rembourskosten

7.1 Alle prijzen van producten op de site van Rent-A-Skibox zijn exclusief verzendkosten.
7.2 De verzendkosten per levering zijn verschillend. U vindt de diverse verzendmethoden en -kosten terug tijdens het bestelproces. Tijdens het bestelproces worden alle kosten overzichtelijk vermeld.

8. Levering en levertijd

8.1 Voor verzending van bestellingen maakt Rent-A-Skibox gebruik van een externe logistieke dienstverleners. Tot aan het moment van afleveren op het afleveradres dragen Rent-A-Skibox of haar dienstverleners de volledige verantwoording in geval van (transport)schade, vermissing of diefstal.
8.2 Alle genoemde levertijden (website, telefonisch, e-mail) gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Rent-A-Skibox is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
8.3 Rent-A-Skibox levert alleen complete orders uit, en kan derhalve ook niet worden verplicht tot deelleveringen waarvan de kosten door Rent-A-Skibox worden gedragen.
8.4 Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat u wordt benaderd via telefoon of e-mail om de juistheid van uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de verzending. Vermeld tijdens het bestelproces een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een mobiel nummer.
8.5 Vanwege de factor bezorgkosten is Rent-A-Skibox gerechtigd nogmaals verzendkosten te berekenen aan de klant, indien de transporteur de bestelling niet kan afleveren vanwege het aantoonbaar foutief invullen van adresgegevens door de klant. De handlings- en verzendkosten zijn gelijk aan de eerste handling- en verzendkosten.
8.6 Levering door Rent-A-Skibox vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Rent-A-Skibox anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, heeft u te allen tijde het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Rent-A-Skibox. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
8.7 Indien een klant een bestelling weigert bij aflevering door de transporteur, welke met in achtneming van bekwame spoed, maar binnen dertig (30) dagen is geleverd, en waarbij de overeenkomst op initiatief van de klant niet, niet correct of tijdig is ontbonden, dan is Rent-A-Skibox gerechtigd €25,‐ administratiekosten in rekening te brengen.
8.8 Bij alle leveringen ontvangt de klant een duidelijke pakbon met daarop alle geleverde artikelen.
8.9 Rent-A-Skibox is nimmer verantwoordelijk voor vertraging op welke wijze dan ook, ontstaan door het niet ontvangen van emails van Rent-A-Skibox

9. Veilig betalen

9.1 Rent-A-Skibox biedt verschillende manieren van elektronisch betalen.
9.1.2 iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS bank of ING bank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Hiervoor word u doorgeleid naar de beveiligde omgeving van onze betaal provider Multisafepay.
9.1.3 Overboeking: U betaalt het verschuldigde bedrag volledig vooruit waarna wij tot levering overgaan zodra het volledige bedrag, inclusief verzendkosten, bij ons binnen is. De overboeking verloopt via onze betaal provider Multisafepay.

10. Afkoelingsperiode / Het retourneren van producten

10.1 Producten, die u via Rent-A-Skibox heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retour genomen mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele, verpakking verkeert. U dient tijdens de afkoelingsperiode zorgvuldig te zijn omgegaan met de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Rent-A-Skibox te retourneren, conform de door Rent-A-Skibox verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het aankoopbedrag van de retour gestuurde producten zal binnen vijf (5) dagen, na ontvangst bij Rent-A-Skibox terugbetaald worden. De koper kan tevens binnen veertien (14) dagen de gehele bestelling herroepen, mits deze nog niet is verzonden, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. Rent-A-Skibox berekent geen kosten voor het retour sturen van artikelen op deze wijze. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Bij het ongedaan maken van een gehele bestelling betaald Rent-A-Skibox, na ontvangst van de gehele bestelling, het volledige aankoopbedrag binnen vijf (5) terug inclusief de door koper betaalde verzendkosten.
10.2 De kosten voor het retour sturen van enkele producten of de gehele bestelling naar Rent-A-Skibox worden altijd gedragen door de klant. Niet of niet voldoende gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd en gaan retour aan afzender. Indien u gebruik wilt maken van deze zogenoemde afkoelingsperiode dient u binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met onze klantenservice.
10.3 Wanneer de klant in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen wordt deze door Rent-A-Skibox kosteloos omgeruild voor het bestelde product mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking verkeert. De consument heeft recht op omruiling of restitutie van het orderbedrag mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met onze klantenservice. Deze is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer: 0492-745158.
10.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd wordt bij gewenste restitutie het betaalde bedrag binnen vijf (5) dagen op uw bank- of girorekening gestort.
10.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.
10.6 Indien u producten aan Rent-A-Skibox wilt retourneren zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. Rent-A-Skibox kan anders geen verantwoording op zich nemen indien het pakket zoek is geraakt.
10.7 Rent-A-Skibox stelt een retouradres in Nederland ter beschikking zodat de retourkosten voor de klanten van Rent-A-Skibox niet buiten de normale proporties vallen.

11. Garantie

11.1 Op alle geleverde producten via Rent-A-Skibox gelden de normale fabrieksgaranties. Contractuele garantie gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
11.2 Indien een product bij aankomst defect is stuurt u een e-mail naar onze klantenservice. Omschrijf duidelijk de klacht, uw gegevens, het order- en eventuele voorhanden zijnde productnummer. Het artikel wordt bij een daadwerkelijk defect door Rent-A-Skibox kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits de aankoop niet verder is gebruikt dan tot aan de constatering van het defect en in de originele verpakking verkeert.
11.3 Rent-A-Skibox behoud zich het recht voor producten eerst uitvoerig te testen, of te laten testen, alvorens tot omruiling over te gaan. Voor producten die tijdens een normaal gebruik en binnen de garantietermijn defect raken geldt dezelfde procedure.

12. Onderzoeksplicht en nakoming

12.1 U hebt de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren op beschadigingen en/of gebreken en dient ons hierover onmiddellijk schriftelijk te informeren. Eventuele naderhand te constateren gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Rent-A-Skibox te melden.
12.2 Rent-A-Skibox is nimmer verantwoordelijk voor vertraging op welke wijze dan ook, ontstaan door het niet ontvangen van emails van Rent-A-Skibox.

13. Schadevergoeding

13.1 Rent-A-Skibox kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade die aan haar opzet of bewuste roekeloosheid is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
13.2 Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van Rent-A-Skibox komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
13.3 Rent-A-Skibox is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaken- en/of personenschade.
13.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Rent-A-Skibox ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

14. Toepasselijk recht

14.1 Op alle leveringen van Rent-A-Skibox waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

15. Nederlandse tekst prevaleert

15.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

16. Persoonsgegevens

16.1 Rent-A-Skibox gebruikt uw klantgegevens ten behoeve van het zo goed mogelijk verwerken en verzenden van bestellingen en het op de hoogte houden van de klant t.a.v. betalingsverwerkingen, statusupdates, barcodemails, etc.
16.2 Rent-A-Skibox verstrekt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden anders dan voor het verwerken en afleveren van uw bestelling. U kunt uw geregistreerde gegevens inzien, wijzigen en verwijderen met behulp van de toegezonden gebruikersnaam en wachtwoord.
16.3 Rent-A-Skibox zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen o.a. worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.

17. Afwijkingen

17.1 Rent-A-Skibox kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen of fouten in prijzen, afbeeldingen en teksten.

18. Klachten en Geschillencommissie

18.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst via onze klantenservice: [email protected] Uiterlijk binnen vijf (5) dagen zullen wij op uw klacht reageren.
18.2 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

Laatste wijziging: 5 december 2019